Sudoku

Sudoku er en hodebryoppgave, eller tallkryssord om man vil, som går ut på å plassere sifre i rutemønstre. Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret i en sudoku består av et brett på 9×9 ruter som igjen er delt inn 9 mindre bokser på 3×3 ruter hver. Oppgaven går ut på å plassere sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang, og slik at også hver 3×3-rute inneholder alle sifrene en gang. Bulls tilbyr et brett utvalg av sudokuoppgaver. Vi har ulike vanskelighetsgrader og brettstørrelsene som varierer fra 4×4 til 30×30 ruter. Oppgavene kan leveres med tall, bokstaver eller en kombinasjon av disse. Kontakt oss for mer informasjon.

Compdoku

Compdoku

Som med en vanlig Sudoku, er målet med Compdoku å plassere tallene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder tallene 1-9 en gang, og slik at også hver 3×3-rute inneholder alle tallene en gang.

Juniorsudoku

Juniorsudoku

Barna vil også være med å løse sudoku. Vi tilbyr Juniorsudoku laget spesielt med tanke på barna. Oppgavene retter seg mot barn fra seks år og oppover, men kan også

Kjempesudoku

Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret i sudoku består av et brett på 9×9 ruter. En Kjempesudoku er på 12×12 ruter. Oppgavene er tilgjengelig i flere vanskelighetsgrader.

Mastodoku

Mastodoku

Mastodoku er for deg som liker å holde seg innenfor fire vegger, men fortsatt vil ha flere tall å pusle med. Mastodoku er et stort brett som er 16×16 ruter stort og som spilles etter ordinære sudokuregler.

Minisudoku

Minisudoku

Oppgaven går ut på å plassere sifrene 1-6 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-6 en gang. Og slik at også hvert område på 3×2-ruter inneholder alle sifrene en gang.

Mønstersudoku

Mønstersudoku

En Mønstersudoku er ganske lik en vanlig sudoku. I en mønsterudoku er det lagt inn et ekstra farget område i rutenettet. De ni fargede cellene skal også inneholde alle tallene fra 1 til 9.

Pentadoku

Pentadoku

Det klassiske og opprinnelige rutemønsteret i sudoku består av et brett på 9×9 ruter. En Pentadoku består av fem vanlige sudokuer kjedet sammen, så hjørnene overlapper hverandre.

Spesialsudoku

Spesialsudoku

Spesialsudoku er en variasjonen av den opprinnelige sudokuen. Fyll inn rutenettet på vanlig måte. Celler med grå sirkler må inneholde oddetall og celler med grå firkanter må inneholde partall.

sudoku

Sudoku

En standard sudoku. Plasser sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang, og slik at også hver 3×3-rute inneholder alle sifrene en gang. Tilgjengelig i flere vanskelighetsgrader.

Sumsudoku

Sumsudoku

Som med vanlig Sudoku, er målet med Sumsudoku å plassere sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang, og slik at også hver 3×3-rute inneholder alle sifrene en gang.

trippelsudoku

Trippelsudoku

I en trippelsudoku er tre vanlige sudoker er kjedet sammen, og overlapper hverandre. Oppgavene er tilgjengelig i middels vanskelighetsgrad. For daglig eller ukentlig publisering.

Skroll til toppen