Sumsudoku

Sumsudoku

Som med vanlig sudoku, er målet med sumsudoku å plassere sifrene 1-9 slik at alle de loddrette og vannrette radene inneholder sifrene 1-9 en gang, og slik at også hver 3×3-rute inneholder alle sifrene en gang.

I tillegg til dette er oppgavens rutenett delt inn i bur, vist med stiplede linjer. Summen av tallene i et bur må være lik det lille tallet i øverste venstre hjørne. Samme nummer kan ikke vises i et bur mer enn en gang. Ønsker du å publisere denne oppgaven, eller vil ha prøver tilsendt? Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Eksempler på Sumsudoku

Kontakt oss

Henrik Melsom Bøe

Daglig leder
T 22 98 26 65 | M 922 53 303
E-post

Preben Jensen

Markedssjef
T 22 98 26 66 | M 913 25 754
E-post


Skroll til toppen